22.3.2011: Tue Villen kampanjaa

Lähetä tekstiviesti: TUE20 Ville Niinistö

tai

Lähetä tekstiviesti: TUE10 Ville Niinistö

numeroon: 16511

20€ tai 10€ veloitetaan puhelinlaskustasi

Voit myös lahjoittaa Ville Niinistön vaalikampanjaan osoitteessa:

http://www.vihreat.fi/lahjoita?ehdokas=2934
Keräysluvan tiedot
Luvan saaja: Vihreä liitto rp
Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Keräysluvan numero ja myöntämisajankohta: 2020/2010/3233 (7.12.2010)
Keräysaika: 1.1.2011–31.12.2012
Keräysalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta
Rahankeräystili: 800019-68819 (IBAN: FI4680001900068819)
Varat käytetään valitun ehdokkaan eduskuntavaalikampanjan 2011 tukemiseen.
Varat käytetään kampanja-ajan päättymispäivään (kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen) mennessä syntyneiden vaalikulujen kattamiseen.

Ylös