Vaaliteemat 2015

Olen ollut eduskunnassa vuodesta 2007 ja ympäristöministerinä vuosina 2011-14. Minulla on näyttöä siitä, että saan tavoitteitani toteutumaan. Vaaliteemani jatkavat minulle rakkaiden, yhteiskuntaa uudistavien tavoitteiden viemistä eteenpäin. Monissa olemme jo saaneet aikaan tuloksia – mutta lisää työtä tarvitaan.

Vaaliteemani ovat konkreettisia tapoja toteuttaa reilua muutosta Suomessa. Tavoitteena on tasa-arvoisen, kannustavan ja hiilineutraalin hyvien palvelujen yhteiskunnan rakentaminen. Sellaisen Suomen rakentaminen, jossa kaikilla on tilaa olla omanlaisiaan ja jossa kaikilla on edellytykset hyvään elämään.

 

Ympäristön vaaliminen luo työtä

Puhdas Itämeri saavutetaan siirtymällä ravinteita kierrättävään maatalouteen ja ottamalla käyttöön uutta teknologiaa kaikilla aloilla

Luontomatkailu luo työtä: uudet kansallispuistot Teijossa ja Selkämerellä sekä Saaristomeren kansallispuiston laajentaminen sekä kalastusmatkailu tuovat elinkeinoja ja työtä saaristoon.

”Tunnin juna” Turusta Helsinkiin: oikorata nopeuttaa elinkeinoelämälle tärkeää liikenneyhteyttä ja helpottaa ihmisten elämää

Pikaraitiotie Turun seudulla loisi palveluja ja yritteliäisyyttä asemaseuduilla sekä vahvistaisi seudun joukkoliikennettä

KYLLÄ soiden- ja metsiensuojelulle sekä vaelluskalojen nousun helpottamiselle, EI keskustan ja kokoomuksen haikailemalle vapaiden luonnonkoskien tuhoamiselle ja Kollajan altaalle.

Tehdään kouluistamme maailman parhaita

Moderni, tasa-arvoinen ja kiva koulu kasvattaa nykyajan työelämässä pärjääviä nuoria – panostetaan kouluissamme osallisuuteen, oppimisteknologiaan ja eriarvoisuuden torjumiseen.

Maailman parasta koulua ei tehdä säästämällä – valtio ei saa enää säästää kouluista senttiäkään

Maksutonta koulutusta ja riittävää opintotukea on puolustettava – toisen asteen opiskelijoillakin pitää olla oikeus opintotukeen vanhempien tuloista riippumatta, eikä korkeakouluihin saa tuoda lukukausimaksuja

Panostetaan tieteeseen ja innovaatioihin sekä niiden jalkauttamiseen aluekehitykseen – vaikeina aikoina tulevaisuuden menestystä luodaan pitämällä korkeakoulujemme tutkimuksesta ja innovaatioista huolta

KYLLÄ riittäville resursseille korkeakouluille ja riittävälle opintorahalle, EI suurten puolueiden haikailemille lukukausimaksuille tai opintotuen muuttamiseksi lainaksi.

Uusi työ auttaa työelämän murroksessa

Perustulo on paras tapa torjua köyhyyttä ja työelämästä syrjäytymistä sekä purkaa yritteliäisyyden ja työnteon kannustinloukkuja – työelämä on jo muuttunut, nyt on muutettava sosiaaliturva nostamaan ihmistä

Vihreä talous luo työpaikkoja, kun panostamme kiertotalouteen, kotimaisen uusiutuvan energian käyttöönottoon ja puhtaan teknologian ja älyteknologian osaamiseen – koko maailma on siirtymässä hiilineutraaliin älytalouteen ja edelläkävijät menestyvät

Tasa-arvo on tärkeää työelämässä – vanhempainvapaan kustannukset on jaettava tasaisesti kaikkien työnantajien kesken ja nuorten naisten työelämään pääsyä on helpotettava

Nuorten pääsyä työhön on helpotettava – nuorisotakuuta on laajennettava ja työssä oppimisen muotoja laajennettava, jotta kaikenlaisille nuorille riittää työtä. Lisääntyvää akateemisten nuorten työttömyyttä on torjuttava kohdentamalla heille erityisiä palveluja.

KYLLÄ kannustinloukkujen purkamiselle ja mielekkään työnteon kannattavuuden parantamiselle, EI kokoomuksen haikailemalle työttömien pakkotyöllistämiselle ”osallistavan sosiaaliturvan nimissä”.

KYLLÄ mittavalle ohjelmalle kotimaisen uusiutuvan energian (aurinko, tuuli, bioenergia) ja älykkäiden sähköverkkojen käyttöönottamiseksi, EI lisäydinvoiman rakentamiselle.

Ylös