Tervetuloa

Olen Vihreiden puheenjohtaja ja ympäristöministeri.

Ville Niinistö
olen vuonna 1976 syntynyt valtiotieteiden
maisteri, Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja ja ympäristöministeri.

 

vihreat_logo

Näkemyksiä

Lähdin mukaan politiikkaan, koska maailman tulevaisuus on aivan liian tärkeä asia sivuutettavaksi. Vihreisiin liityin siksi että vihreät on mielestäni ainoa puolue, joka ymmärtää uskottavasti aikamme yhteiskunnan suuret haasteet ja osaa esittää toimivia ratkaisuja kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi. 2000-luvun ihmiskunnan suurin haaste on sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen, jossa ihmisen toiminta on asetettu luonnon kantokyvyn rajoihin. Työelämän murros, talouskriisi ja ilmastokriisi haastavat meitä rakentamaan hyvinvointia uudelta pohjalta.

Kuvailen itseäni sosiaaliliberaaliksi vihreäksi. Tällä tarkoitan sitä, että minulle on tärkeää korostaa ihmisten yksilönvapauksia samalla kun rakennamme sosiaalisesti oikeudenmukaista ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa.

Hyvässä yhteiskunnassa jokaisella ihmisellä on laajat vapaudet elää haluamallaan tavalla. Oikeusvaltiossa pidetään huolta jokaisen ihmisen laajoista ihmisoikeuksista, sananvapaudesta ja tasa-arvoisuudesta. Tiedon vapaus on tärkeää uutta luovan tietoyhteiskunnan rakentamisessa. Politiikan pitää olla avointa ja reilua, kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä. Myös talouden menestys syntyy vapaasta ja avoimesta yhteiskunnasta, jossa ihmisiä tuetaan omissa elämänvalinnoissaan.

Vapausoikeudet eivät kuitenkaan yksinään riitä, sillä ollakseen aidosti vapaa ihminen tarvitsee edellytykset vapautensa hyödyntämiseen. Ihminen ei voi olla vapaa yhteiskunnassa, jossa tuloerot pakottavat monet köyhyyteen tai estävät tasavertaisen mahdollisuuden koulutukseen.

Sosiaaliturva on uudistettava vastikkeettoman perustulon suuntaan, jotta työnteko olisi aina kannattavaa ja mielekästä. Liian moni jää nykyisen sosiaaliturvamme väliinputoajaksi eikä sosiaaliturva tunnista yhä monimuotoisempaa työelämää, jossa monet tekevät töitä yrittäjyyden ja palkansaajan aseman välimaastossa. Perustulo kannustaisi myös luovaan työhön ja yrittäjyyteen.

Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen hupenemisen myötä meidän on pyrittävä nopeasti rakentamaan kestävää vihreää taloutta. Päästöjen vähentäminen on välttämätöntä, mutta myös edelläkävijämaille merkittävä taloudellinen mahdollisuus. Uudessa maailmassa sähköä, energiaa ja raaka-aineita käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Tarvitaan laajaa talouden vihreää peruskorjausta, jolla ohjaamme toimintaamme kaikilla elämänaloilla ympäristöllisesti kestäväksi. Tällaisessa maassa myös ihmisten arki on parempi.

Ainoan maapallomme luonto ei ole olemassa vain ihmistä varten. Monimuotoisuudella on ihmisestä riippumaton itseisarvo. Luonnon monimuotoisuudella on kuitenkin monipuolinen suhde omaan hyvinvointiimme. Luonnon ekosysteemipalvelut, kuten puhdas vesi ja ruoka sekä luonnon tarjoamat muut raaka-aineet, ovat riippuvaisia ympäristön tilasta. Isänmaan luontoarvot kannattaa säilyttää tuleville sukupolville.