Tervetuloa

Olen Vihreiden puheenjohtaja ja ympäristöministeri.

Ville Niinistö
olen vuonna 1976 syntynyt valtiotieteiden
maisteri, Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja ja ympäristöministeri.

 

vihreat_logo

RSS

Lehtikirjoituksia

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_item.php on line 164

Lehtikirjoituksia 26.10.2012

Vaalien suuret vaietut aiheet

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa.

Kuntavaaleissa on julkisuudessa puhuttu paljon himmeleistä ja rakenteista. Puolueet riitelevät sote-mallin yksityiskohdista. Siinä puhutaan tyypilliseen tapaan ohi kansalaisten. Toreilla ja turuilla ihmiset ovat halunneet puhua siitä, miten palvelun saa ajoissa, miten kunnasta saadaan viihtyisä ja miten saada mielekästä työtä ja koulutusta kaikille. Näihin kysymyksiin puolueiden on vastattava.

Olen kiertänyt viime kuukausina lähes 50 paikkakuntaa ja useimmat Suomen maakunnat. Kaikkialla ihmiset tulevat puhumaan siitä, kuinka juuri meidän kunnassamme kuntapäätöksenteon tavassa on kehitettävää. Tämä ei ole sattumaa. Suomalaiset kokevat vaikutusmahdollisuutensa omaan lähiympäristöönsä pienemmiksi kuin useimmat muut länsieurooppalaiset.

SUOMI OLISI paljon parempi maa, jos me avaisimme kuntapäätöksenteon kuntalaisille itselleen. Suomessa eduskunta perustettiin kansainvälisesti varhaisessa vaiheessa. Mutta siihen se demokratian kehitys sitten jäikin. Muu maailma menee kaukana edellä.

Suurin uudistustarve kunnissa onkin poliittisessa päätöksenteossa. Samalla myös kuntien palvelutarjonnan ajattelutapaa on muutettava ihmisläheisemmäksi. Näillä saadaan mukavampia kuntia – ihmiset mukaan päätöksentekoon ottavat ja kestävää kehitystä vaalivat kunnat myös menestyvät. Sosiaali- ja terveysuudistuksessakin keskeisin kysymys on huomioida paremmin ihmisten tarpeet. Kun avun saa ajoissa ja palvelun sisältöön voi itse vaikuttaa, on se myös tehokasta.

Avoin kunta tekee parempia päätöksiä palveluista, mutta se myös huomioi paremmin kestävän kehityksen. Kuntakeskusten kehittämistä tehdään edelleen aivan liian paljon suljetuissa kabineteissa. Avataan kuntien kehittämisen ovet ihmisille erilaisilla yhteissuunnittelun menetelmillä. Annetaan asukastoimikunnille valtaa kehittää viihtyisämpiä asuinalueita – sellaisia alueita, missä kohdata ylisukupolvisesti ja missä lapsiperheet viihtyvät. Lautakuntien kokoukset on avattava. Kunnanosalautakunnilla arjen lähipalvelujen päätökset voidaan viedä lähelle ihmisiä, jolloin niihin on helpompi vaikuttaa.

SUURI VAIETTU kysymys on myös kestävä kehitys. Me ylikulutamme luonnonvaroja ja elämme lastemme kustannuksella – laskun maksu on pian edessä. Ilmastonmuutos heikentää jo nyt esimerkiksi ruokaturvaa äärimmäisten sääilmiöiden myötä. Toisin kuin monesti väitetään, ei ympäristö- ja ilmastokysymyksistä ole tullut kaikkien puolueiden asioita. Suuret tulevaisuuskysymykset loistavat poissaolollaan koko vaalikeskustelusta.

Kunnissa kuitenkin päätetään erittäin suuresta osasta suomalaista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Jokainen arvokas suo sekä lintulahti on jonkin kunnan alueella ja kunnanvaltuutetuilla on mahdollisuus suojella luontoa hyvin konkreettisesti. Kunnat kykenevät vaikuttamaan ilmastopäästöihin energiaratkaisuissaan, kaavoituspolitiikassa, liikennepolitiikassa. Turussa tämä tarkoittaa pikaraitioteitä, viihtyisän kävely- ja pyöräilykeskustan luomista sekä luomu- ja lähiruuan edistämistä ja seudullisen energiaratkaisun muuttamista uusiutuviin pohjautuvaksi.

KUNNAT KÄYTTÄVÄT julkisiin hankintoihin noin 20 miljardia euroa vuodessa, yli kolmanneksen valtion budjetista. Näillä rahoilla kannattaa rakentaa vihreää taloutta. Jo nyt puhtaan teknologian alat työllistävät Suomessa yli 30?000 ihmistä. Käännetään ympäristöhaaste mahdollisuudeksi luoda työpaikkoja ja viihtyisiä julkisia tiloja ihmisille – autojen kulkuväylien halaamisen sijaan.

Suomi menestyy avoimena yhteiskuntana ja vaalimalla kestävää kehitystä. Suomalaisten on pidettävä yhtä, silloin me menestymme. Avataan kunnat kuntalaisille.

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_item.php on line 164

Lehtikirjoituksia 28.09.2012

Kaikille laadukkaat julkiset palvelut

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa.

Kunnallisvaalien keskeisenä aiheena on peruspalvelujen laadun turvaaminen – ja hyvästä syystä. Kunta vastaa suurelta osalta meille suomalaisille tärkeimmistä palveluista, kuten peruskoulusta, terveydenhuollosta, vanhuspalveluista ja päiväkodeista. Kunnissa päätetään palveluiden sisällöistä, mutta hallitus pyrkii osaltaan ratkomaan terveydenhuoltojärjestelmän ongelmia.

Nykyisin terveydenhuoltoa ja sosiaalitoimen palveluja ei ole järjestetty asiakkaan kannalta järkevästi, vaan ihmiset joutuvat kulkemaan jonosta toiseen. Tämä ongelma näkyy esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä odottaa hoitojonossa leikkausta. Kunnalle jonojen pituus ei ole ongelma, sillä jonotuksen kustannukset maksaa sairauspäivärahana Kela. Jonottamisessa hoitoon kaikki häviävät, mutta mallimme tekee sen kunnalle mahdolliseksi tavaksi säästää.

TÄMÄN KALTAINEN monikanavaisuus onkin purettava ja siirryttävä yksinkertaisempaan malliin, jossa hoitoa saa heti, ihmiset eivät joudu kärsimään jonoissa ja kustannukset ovat kokonaistaloudellisesti huomattavasti vähäisemmät, kun ongelmat hoidetaan nopeasti. Tätä haetaan hallituksen uudistuksessa.

Kunnissa ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut ovat huomattavasti edullisempi tapa hoitaa ihmisten terveyttä ja antaa sosiaalista tukea vaikkapa nuorelle syrjäytymisuhassa olevalle kuin hoitaa niiden laiminlyönnistä aiheutuvia ongelmia.

Samalla kun etsitään vahvoja hartioita erikoissairaanhoitoon palvelun tason turvaamiseen, on vietävä osa palveluista ihmisiä lähemmäs. Monista kunnista on hyviä kokemuksia terveyskioskeista, joissa terveydenhoitaja on tavattavissa lähellä arjen palveluja. Nuorten mielenterveyspalveluja on Oulussa jalkautettu lähiöihin.

Kuntien palveluihin liittyy myös paljon puhuttava kysymys julkisten ja yksityisten palvelujen suhteesta. Molempia tarvitaan, mutta peruspalvelujen tason kannalta on aivan keskeistä varmistaa hyvinvointipalvelujen päävastuun säilyminen julkisessa valvonnassa ja tuotannossa.

JOS ANNAMME peruspalvelutuotannon siirtyä liiaksi yksityiselle puolelle, voi julkisista palveluista tulla vain vähäosaisten palveluja. Samalla vähenee hyvätuloisten halukkuus osallistua julkisten palvelujen kustannuksiin, kun he eivät näitä kuitenkaan käytä. Tämä johtaa julkisten palvelujen yhä heikompaan asemaan sekä näiden peruspalvelujen rapautumiseen, vaikka oikeistolaisetkaan eivät Suomessa tätä sano kannattavansa.

Vastakkaisena esimerkkinä voidaan nähdä suomalainen peruskoulujärjestelmä. Kun lapsemme käyvät samaa peruskoulua, on meidän kaikkien yhteinen asia pitää järjestelmä hyvin resursoituna.

Vaikka peruskoulumme onkin onnistunut esimerkki tasa-arvoisesta ja toimivasta julkisesta palvelusta, tulee niihin panostaa yhä enemmän. Oppimistulokset kouluissa ovat yhä hyviä, mutta kiusaamiseen ja eriarvoistumiseen on puututtava painokkaasti. Lapset ansaitsevat sitovat mitoitukset oppilashuoltoon siinä missä vanhuksetkin laitoshoitoon.

PERUSKOULUUN TARVITAANKIN siis sitovat mitoitukset erityisesti koulupsykologien, -kuraattorien ja terveydenhoitajien määrän turvaamiseksi kaikille lapsillemme kaikissa kouluissa myös niinä aikoina, kun kuntataloudessa on kovat ajat. Jokaisen osaamista ja hyvinvointia vaaliva peruskoulutus on osa hyvinvointilupaustamme lapsillemme. Syrjäytyvä nuori tulee yhteiskunnalle kaikkein kalleimmaksi.

Nämä ovat vihreille tärkeitä teemoja, mutta toivon kaikkien kuntapäättäjien ottavan haasteen vastaan peruspalvelujen kehittämiseksi ihmisten tarpeita paremmin vastaaviksi.

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_item.php on line 164

Lehtikirjoituksia 24.08.2012

Eurokriisin ratkaisuvaihtoehdot

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa

Suomessa julkinen keskustelu eurokriisistä keskittyy lillukanvarsiin. On aivan hyvä, että Suomi vaatii vakuuksia Espanjalta. Vakausmekanismeilla ehkäistään taantuman äkillistä syvenemistä Euroopan laajuiseksi syväksi talouskriisiksi. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan ratkaise perusongelmaa: eurolta puuttuu rahaliiton tasolta riittävän vahva poliittinen ja keskuspankin ohjaus.

Ilman ratkaisua tähän ongelmaan ajaudumme pelastuspaketista toiseen, kunnes vielä huonompi vaihtoehto euron mahdollisesta hajautumisesta alkaa olla vääjäämätön. Tällöin vaakalaudalla on paljon enemmän kuin itse valuutta. Eurokriisissä on kyse myös yhteiskuntien vakaudesta, Euroopan integraation tulevaisuudesta ja maanosamme vaikutusvallasta maailmassa.

Suomen on oltava niiden maiden joukossa, jotka etsivät ratkaisuja koko Euroopan tulevaisuuden turvaamiselle lyhytaikaisen omaan napaan tuijottamisen sijaan. Tällaista keskustelua me Suomessa tarvitsemme.

Yhdysvallat selviytyy omasta raskaasta budjettialijäämästään sillä, että keskuspankki Federal Reserve on riittävän vahva ja sillä on laaja mandaatti pitää huolta myös talouskasvusta. Yhdysvaltain liittovaltion budjetti on monikymmenkertainen verrattuna Euroopan unioniin. Se takaa uskottavat muskelit.

Euroopasta puuttuvat molemmat. Itse pidän suurempana puutteena sitä, että eurolla ei ole ”lender of last resort” -pankkia. EKP on pidättäytynyt mandaattinsa puitteissa takaamasta jäsenvaltioiden pystyssä pysymistä. EKP:n mandaatin laajentamisesta on puhuttava, jotta epäselvyys sen kyvystä taata valuutan elinkelpoisuus väistyy.

Joka tapauksessa ilman muodollista mandaatin laajennusta EKP voi ratkaista kriisin astumalla Yhdysvaltain Fedin tavoin ekspansiivisen rahapolitiikan tielle. EKP:n on varmistettava, että tapa jolla se eräänlaista setelirahoitusta tekee, olisi hyötyjen ja haittojen suhteen maiden kesken oikeudenmukaista.

Lisäksi on rohkeasti puhuttava siitä minkälaista EU:n tason finanssipolitiikkaa tarvitaan, jotta euro voi selviytyä vahvana. Jo sovitut finanssipolitiikan paketit takaavat yhä enemmän yhteisiä pelisääntöjä kansalliselle budjettipolitiikalle. Samalla Saksan kaltaisten vientiylijäämäisten maiden on voitava kuluttaa, kun etelän maat säästävät.

Suomessa ei ole tunnustettu yhtä kriisin taustalla olevaa keskeistä ongelmaa: yhteinen rahapolitiikka on taannut halvat korot ja mahdollistanut liiallisen velkaantumisen niin valtioille kuin pankeillekin muiden kontrollivälineiden puuttuessa. Kun yhteistä finanssipolitiikkaa tiivistetään on mahdollista syventää myös pankkien sääntelyä.

Keskeistä on katkaista pankkisektorin ja valtion välinen linkki. Siihen riittää rajoitettu finanssimarkkinoiden kontrolliin liittyvien valtuuksien ja vastuiden siirto kansalliselta tasolta unionitasolle. Samalla voidaan ratkaista veronkierron ongelmia ja ottaa käyttöön spekulatiivista rahaliikennettä vähentävä finanssitransaktiovero.

Euro ei selviä kriisistään pelastuspaketeilla. Niillä on ostettu aikaa, mutta nyt aika alkaa käydä vähiin. Aika on käytettävä hyväksi näiden kestävien ratkaisujen toteuttamiseen.

Euron hajoamisen tie olisi vaihtoehtona hyppäämistä pelastusveneellä avomerelle vähän vuotavasta valtamerilaivasta. Euroopan tulevaisuus uudessa maailmantaloudessa ei ole kovinkaan kehuttava, jos emme pysy yhdessä.

Kansallinen itsekkyys johtaisi todennäköisesti uuteen protektionismin aaltoon, jossa Suomen kaltaiselle viennistä riippuvaiselle maalle käy vääjäämättä huonosti.

Lisää ajankohtaista

 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 27.07.2012 Mennään uimaan
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 29.06.2012 Peruskoulujen sivistystehtävää vahvistetaan
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 25.05.2012 Arktisen ympäristön kunnioittamista kilpajuoksun sijaan
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 24.02.2012 Vahvempaa demokratiaa ja vahvempia kuntia
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 24.02.2012 Vahvempaa demokratiaa ja vahvempia kuntia
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 23.12.2011 Aika ilmastotoimille, ei nihkeilylle
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 25.11.2011 Onnellinen ja elävä kaupunki
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 28.10.2011 Euroopan talouden korjaus
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 23.09.2011 Vesi – avain kestävään kehitykseen
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 26.08.2011 Kansallispuistoihin vahvistusta
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 29.07.2011 Lisää avoimuutta ja demokratiaa
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 24.06.2011 Meren äärellä
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 29.04.2011 Vihreä tilinpäätös (Turun Sanomat -kolumni 29.4.11)
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 19.05.2011 Rohkeaa vihreyttä - ei oikealle (Vihreä Lanka 20.5.11)
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 11.05.2011 Vihreät kannattaa Portugalin taloudellista tukemista (HS Mielipide 9.5.11)
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 13.04.2011 För öppen politik och en liberal regering (insändare i Åbo Underrättelser 7.4.11)
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 27.03.2011 Tärkeät tulevaisuusvaalit (TS-kolumni 25.3.10)
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 25.02.2011 Arabimaiden demokratian historiallinen mahdollisuus (TS-kolumni 25.2.11)
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 28.01.2011 Luonnon monimuotoisuutta ja kansallispuistoja
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 01.01.2011 Joulun taikaa (TS-kolumni 24.12.2010)
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 26.11.2010 Talouskriisi Lehman Brothersista Irlantiin (Turun Sanomat -kolumni 26.11.10)
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 29.10.2010 Tavoitteeksi täystyöllisyys (TS-kolumni 29.10.10)
 • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Lehtikirjoituksia 27.08.2010 Suomi talouden edelläkävijänä uuteen maailmaan (TS-kolumni 27.8.10)