Tervetuloa

Olen Vihreiden puheenjohtaja ja ympäristöministeri.

Ville Niinistö
olen vuonna 1976 syntynyt valtiotieteiden
maisteri, Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja ja ympäristöministeri.

 

vihreat_logo

RSS

Uutiset

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_item.php on line 164

Uutiset 26.08.2014

Ympäristöministeriö puolustaa suomalaisten yleistä hyvää

Kovin odotuksin aloittanut maatalousministeri Petteri Orpo otti askeleen pimeyden puolelle, kun hän ehdotti ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhdistämistä. Ministeri puhui sen eduista "asioiden yhteensovittamisessa". Pidän tätä moneen kertaan haudattua ajatusta ministeriöiden yhdistämisestä huonona. Kyse ei ole yhtään vähemmästä kuin riippumattoman ympäristöhallintomme tulevaisuudesta.

Yhteensovittaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että kestävän ja kauaskantoisen luonnonvarojen käytön ja ympäristön tilan turvaamisen sijaan luontoa läänitettäisiin jakopolitiikkana eri eturyhmille. Demokratiaan kuuluu kansalaisille avoin julkinen keskustelu, jossa ympäristöministeriö tuo esiin yleisen hyvän tavoitteet ympäristön tilan turvaamiseksi. Kansalaisten ja ympäristön etu haudataan, kun lobbarit haluavat kabinettien pimeydessä ratkaisuja, joilla voi kaataa puita luontoarvoista ja virkistyskäytöstä välittämättä, metsästää ja kalastaa uhanalaisia lajeja, päästää maatalouden ravinteita vesistöihin tai ruiskuttaa mehiläisille vaarallisia kemikaaleja pelloille.

Itse olen kuitenkin nähnyt, kuinka niin maanviljelijät, metsästäjät kuin kalastajatkin ovat valmiita ympäristövastuulliseen toimintaan. Siksi pidän huolestuttavana, että näitä valistuneita väestöryhmiä edustavat tahot ja ministeriö luulee, että heidän asiaansa ajetaan estämällä ympäristökannustimien kehittämistä. Se ei ole se viesti, mitä kuulen kentältä. Maanviljelijät ovat hyvin halukkaita vesiensuojeluun, kunhan tehokkaita toimia suunnittelevalle viljelijälle annetaan oikeudenmukaisesti tukea suhteessa ponnistuksiinsa.

Maa- ja metsätalousministeriö ei voikaan enää 2010-luvulla olla vain vanhanaikaista jakopolitiikkaa harrastava alkutuotannon edunvalvontaministeriö. Elinkeinoja edistetään ohjaamalla niiden toimintaa kestävään ja tulevaisuuden työpaikkoja luovaan suuntaan. Kalastuspolitiikkaan tarvitaan muutos, jotta vaelluskalakannat elpyvät ja suurten jokiemme kalastusmatkailun kautta saisimme satojen miljoonien eurojen tulot. Maataloustuissa on ohjattava maataloutta ravinteita kierrättävään suuntaan, jotta maatalous saa biokaasusta sivutuloja ja vesiensuojelun taso paranee.

Maa- ja metsätalouden elinkeinojen kehittäminen on tärkeää, mutta ei tärkeämpää kuin suomalaisten yhteisen ympäristön ja terveyden turvaaminen. Elinkeinoja on kehitettävä toisaalla, yleistä etua puhtaaseen luontoon ja ympäristöön on puolustettava toisaalla - ja yhdessä on löydettävä niiden välille kestävä tasapaino. Tähän ympäristöhallinto on sitoutunut.

Suomen talouskin pärjää sillä, että osaamme vaalia luontoa ja sen tarjoamia ekosysteemipalveluja. Tämä on koko maailman talouden ja ihmiskunnan kohtalonkysymys. Suomi voi osaltaan etsiä kestäviä ratkaisuja uusiutuvassa energiassa, biotaloudessa ja kestävässä kulutuksessa kotimaassa, joille riittää kysyntää myös maailmalla. Mutta se vaatii oikeaa vastuuta teoista, ei silmäkääntötemppuja. Ympäristövastuuta tarvitaan enemmän, ei vähemmän, ja vahvaa ympäristöhallintoa tarvitaan sen polun raivaamiseksi koko valtionhallinnolle ja yhteiskunnalle yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Petteri Orpon yksi peruste esitykselleen oli se, että hän ei pidä maa- ja metsätalousministeriön ympäristövihamielisestä maineesta. Tämä ei parane sillä, että yrittää vaientaa kritiikkiä. Tämä paranee muuttamalla tekoja. Maa- ja metsätalousministeriöllä on iso uusiutumisen paikka, jonka se on kyllä aloittanut. Nyt sitä uudistusta on vauhditettava, jotta se saa hyväksynnän kansalaisten silmissä.

Ympäristöministeriö tekee mielellään yhteistyötä ja käy vuoropuhelua ajassa elävän luonnonvaratalouden hallinnon kanssa. Sitä odotamme maa- ja metsätalousministeriöltä. Mutta muistamme joka päivä puolustaa suomalaisten yleistä etua - lastemme puhdasta ympäristöä ja arvokkaan luonnon Suomea. Jättäkäämme maamme paremmassa kunnossa lapsillemme, kuin sen olemme saaneet.

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_item.php on line 164

Uutiset 28.05.2011

Säätytalon hiljaisuudessa (Turun Sanomat -kolumni 27.5.11)

Kuuden puolueen hallitusneuvottelijat ovat istuneet jo viikon Säätytalolla neuvottelemassa uuden hallituksen ohjelmasta. Ei liene kenellekään yllätys, että hallituksen muodostaminen on tässä tilanteessa tavallista vaikeampaa.

Suomalaisen demokratian erikoisuus on, että vaalituloksen perusteella hyvinkin kaukana toisistaan olevat puolueet joutuvat neuvottelemaan hallituksen muodostamisesta. Kokoomus ja perussuomalaiset olivat monissa kysymyksissä kauimpana toisistaan, mutta silti suurin puolue ja suurin voittaja pyrkivät neuvottelemaan hallituksen muodostamisesta.

Euroopan talouskriisin akuutissa tilanteessa puheenjohtaja Timo Soini näki parhaaksi jättäytyä pois kompromissien tekemisestä. Perussuomalaiset hankki vaalivoiton populistisella oppositioretoriikalla, jonka muuttaminen omien tavoitteiden edistämiseksi hallituksessa osoittautui Soinille ylivoimaiseksi.

Oma eduskuntaryhmä ja kannattajat eivät pysyneet vauhdissa mukana. Katsomosta huutamisesta on mille tahansa populistiselle liikkeelle vaikea siirtyä pelinrakentamiseen.

Vaaleissa ainoana kannatustaan lisänneen puolueen jääminen yllättäen oppositioon muutti radikaalisti hallitusneuvottelujen asetelmaa.

Vaalitulosta voidaan tulkita monella tapaa. Politiikan avoimuutta on parannettava, jotta kansalaisten luottamus ja vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon vahvistuvat. Vaalituloksen arvioinnissa on silti korostunut liialtikin suhteellisten muutosten merkitys. Jokaisen annetun äänen pitäisi olla yhtä painava.

Säätytalolla käy nyt hallitusneuvotteluja kovin samanlainen koostumus kuin Paavo Lipposen sateenkaarihallitusta muodostettaessa keväällä 1995. Silloin takana oli syvä lama, nyt syvä kansainvälinen taantuma. Erot on kuitenkin syytä laittaa mieleen.

Samalla kun Lipposen hallitukset nostivat Suomen taantumasta ja toivat taloudellista menestystä, on eriarvoisuus suomalaisten kesken lisääntynyt. Ruotsi valitsi silloin toisen tien: se vähensi alijäämäänsä hitaammin, mutta piti huolta sosiaaliturvasta ja palveluista. Ruotsin kilpailukyky ei ole tällä hetkellä Suomea heikompi, mutta yhdenvertaisuus on parempaa.

Toista kertaa Suomi ei voi valita tuloeroja kasvattavaa tietä. Pohjoismaisessa mallissa myös kilpailukyky tulee siitä, että jokaisella suomalaisella on yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, työhön, terveyteen ja hyvään elämään. Yksilönvapauksien takaaminen edellyttää ponnahduslaudaksi vahvaa julkista tukiverkkoa.

Siksi Säätytalolla mietitään valtiontalouden vakauttamisen rinnalla tuloerojen kaventamista ja köyhyyden vähentämistä. Perusturvan korottaminen on vihreistä välttämätöntä, jotta voimme osallistua hallitukseen. Samalla on rakennettava sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa ihmisen toiminta on asetettu luonnon kantokyvyn rajoihin.

Politiikan arjessa on pystyttävä ratkomaan tulevaisuuden isoja kysymyksiä. Miten varmistamme ihmisten välisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden? Miten rakennamme kestävää vihreää taloutta, jolla luodaan tulevaisuuden työpaikkoja, vahvistetaan hyvinvointia ja säilytetään luontoarvot? Näihin on Säätytalolla etsittävä uskottavia vastauksia.

Hallitusneuvotteluja käydään tavan mukaisesti radiohiljaisuudessa. Politiikan avoimuuden olisi voinut aloittaa siitä, että kaikkien puolueiden keskeiset neuvottelutavoitteet julkistettaisiin samoin pelisäännöin. Se parantaisi kuluttajansuojaa siitä mitä puolueet oikeasti tavoittelevat. Se antaisi myös aineksia asiantuntijoille ja kansalaisille tavoitteiden arvioimiseen julkisessa keskustelussa.

Kirjoittaja on turkulainen kansanedustaja ja vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_item.php on line 164

Uutiset 05.05.2011

Me vihreät tuemme Villeä puheenjohtajaksi

Seuraavat vihreät ovat jo halunneet ilmoittaa julkisesti tukevansa Villeä vihreiden puheenjohtajaksi. Valinta tehdään jäsenäänestyksen pohjalta puoluekokouksessa kesäkuussa.

Touko Aalto, Jyväskylä
Timo Ahonen, Turku
Aino Artell, Espoo
Aino Assmuth, Helsinki
Sirkka Eloranta, Tampere
Elena Gorschkow-Salonranta, Helsinki
Anssi Hannula, Helsinki
Sanna Harjula, Vaasa
Olli Haukkovaara, Valkeakoski
Jonas Heikkilä, Turku

Anna Hillgren, Turku
Olli Humalamäki, Mikkeli
Jonne Hurme, Turku
Emmi Hynönen, Turku
Ville Hytönen, Hämeenlinna
Teemu Into, Tampere
Maria Jansson, Kempele  
Ilkka Johansson, Imatra
Timo Juurikkala, Vantaa
Paavo-Einari Kaipila

Jarkko Kanerva, Naantali
Jyrki Kasvi, Espoo
Marko Kivelä, Espoo
Esa Kivivuori, Espoo
Heidi Korhonen-Tuominen
Lauri Korkeaoja, Helsinki
Krista Kuisma, Helsinki
Jutta Kuure, Joensuu
Visa Kuusikallio
Riikka Kyläheiko, Turku

Mikko Laaksonen, Turku
Martti Lahtela, Turku
Kati Laine, Turku
Make Latvanen
Jani Lemmetyinen, Joensuu
Marika Lepistö, Lappeenranta
Tuomo Liljenbäck, Turku
Neea Liinpää, Jyväskylä
Eija Luostarinen, Kuopio
Joni Lähteenmäki, Turku

Rosa Meriläinen, Tampere
Jussi K. Niemelä, Helsinki
Sami Nieminen, Helsinki
Marika Nirhamo, Pori
Jouko Nurmiainen, Raasepori
Tiina Närväinen, Kuopio
Anniina Ouramaa, Turku
Ari Paanala, Kuopio
Olli-Poika Parviainen, Tampere
Terho Pursiainen, Järvenpää

Tiia Pyykkö, Helsinki
Simo Raittila, Helsinki
Aapo Rantanen, Turku
Jukka Relander, Helsinki
Tuomas Rinne, Vantaa
Esa Rintala, Pori 
Simo Ruottinen, Tampere
Risto Rönnberg, Jyväskylä
Janne Saarinen, Turku
Kaisa Saarinen, Salo

Joonas Saario
Mari Saario, Kaarina
Mikko Saario, Kaarina
Katja Sauvola, Turku
Annamari Seppänen
Hannu Seppänen
Saija Sievilainen, Turku
Jyrki Sipilä, Helsinki
Mikael Storsjö, Helsinki
Johanna Sumuvuori, Helsinki

Valtteri Suonmaa, Kuopio
Eeva Susi, Turku
Visa Toivonen, Helsinki
Hanna Tolonen, Helsinki
Martti Tulenheimo, Helsinki
Anna Tuli, Pori
Arto Tuomola, Turku
Olli Turtiainen, Turku
Niklas Vainio
Tino Warinowski, Helsinki

Anssi Vieruaho
Charlotta Wolff, Raasepori
Jukka Väisänen, Turku
Reima Välimäki, Turku
Kaisa Saarikorpi, Järvenpää
Anni Pursiainen, Jyväskylä
Markus Wasara, Helsinki
Elisa Suonmaa
Carita Itäinen, Espoo
Nina Aladin

Mikko Huovila, Vantaa
Ville Ylikahri, Helsinki
Veli-Matti Partanen, Helsinki
Heikki Sairanen, Tampere
Heikki Hölttä, Turku
Janne Auvinen, Turku
Matti Kuronen, Espoo
Antti Kaakinen, Hämeenlinna
Jussi Laaksonen, Turku
Sari Pesu, Kerava

Heli Meriläinen, Oulu
Jussi Häkkinen, Turku
Olli Mäkinen, Karkkila
Jussi Petäjä, Muurame
Antti Virmasalo, Kuopio
Jukka Vornanen, Turku

 

Voit itse ilmoittautua tukilistaan vaikka kirjoittamalla tähän alle kommentin tai laittamalla spostia Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Lisää ajankohtaista

  • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Uutiset 05.05.2011 Ville vihreiden puheenjohtajaksi -kampanjasta
  • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Uutiset 25.04.2011 Haen eduskunta-avustajaa
  • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Uutiset 13.04.2011 Ville Ylen Radio 1:n Ykkösaamun suuressa vaalikeskustelussa
  • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Uutiset 12.04.2011 Villestä sanottua - suositukset
  • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Uutiset 04.04.2011 Villen valtuustoaloite avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöönotosta Turussa
  • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Uutiset 06.04.2011 Villen vaalilehti on ilmestynyt: Tehtävänä reilu muutos (myös sähköinen versio)
  • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Uutiset 22.03.2011 Tue Villen kampanjaa
  • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Uutiset 20.03.2011 Villen vastaukset vaalikoneisiin
  • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Uutiset 16.03.2011 Ville Yle Radio Suomen Poliitikon peruskivi -haastattelussa
  • Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of contentextras_delete_route(). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file in /home/np48580/domains/vihreatsivustot.fi/joomla/templates/vihreat/html/com_content/category/blog_link.php on line 19 Uutiset 28.01.2011 Tule mukaan Villen kampanjaan